Druki do pobrania

Zimowiska:

karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

lista uczestników grup zorganizowanych zimowiska

Zielone szkoły:

lista uczestników grup zorganizowanych zielone szkoły

Kolonie letnie:

karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Turnus rehabilitacyjny:

wniosek uczestnika o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia

regulamin turnusu rehabilitacyjnego

Dodatkowo:

upoważnienie do odbioru dziecka

upoważnienie do obecności innej niż rodzic osoby przy badaniach małoletniego