Druki do pobrania

Zimowiska:

karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

lista uczestników grup zorganizowanych zimowiska

Zielone szkoły:

lista uczestników grup zorganizowanych zielone szkoły

Kolonie letnie:

oświadczenie Covid-19 kolonie

karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

upoważnienie do odbioru dziecka

Turnus rehabilitacyjny:

oświadczenie Covid-19 rehabilitacja

wniosek uczestnika o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia

Dodatkowo:

upoważnienie do obecności innej niż rodzic osoby przy badaniach małoletniego