Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy finansowane przez PFRON, Fundacje i inne źródła.
Placówka posiada niezbędne wpisy do rejestru organizatorów i rejestru ośrodków

CENA: 1500,00 zł. – uczestnik, 1000,00 zł. – opiekun.

TERMIN: do uzgodnienia.

TURNUSY PROMOCYJNE – 1700 zł. / uczestnik i opiekun /

PROGRAM REKREACYJNO-USPRAWNIAJĄCY

  ZABIEGI:
 • – badanie lekarskie
 • – hipoterapia
 • – kinezyterapia
 • – hydroterapia
 • – korekcja wad postawy
 • – dogoterapia
 • – logopedia
 • – muzykoterapia
 • – fizykoterapia
 • – zajęcia z olifofrenopedagogiem
 • – integracja sensoryczna
 • – nordic walking
Wszystkie zabiegi i zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę placówki.

ZAPEWNIAMY FACHOWĄ OPIEKĘ I MIŁĄ ATMOSFERĘ