Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy finansowane przez PFRON, Fundacje i inne źródła.
Placówka posiada niezbędne wpisy do rejestru organizatorów i rejestru ośrodków.

CENA:
2100,00 zł  – uczestnik
1400,00 zł  – opiekun

TERMIN: do uzgodnienia

TURNUSY PROMOCYJNE – 2500 zł (uczestnik i opiekun)

PROGRAM REKREACYJNO-USPRAWNIAJĄCY

ZABIEGI:

 • – badanie lekarskie
 • – hipoterapia
 • – kinezyterapia
 • – hydroterapia
 • – korekcja wad postawy
 • – dogoterapia
 • – logopedia
 • – fizykoterapia
 • – zajęcia z oligofrenopedagogiem
 • – integracja sensoryczna
 • – nordic walking
  – terapia zajęciowa
Wszystkie zabiegi i zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę placówki.

ZAPEWNIAMY FACHOWĄ OPIEKĘ I MIŁĄ ATMOSFERĘ

Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie na podstawie wpisu do rejestru ośrodków (nr:OD/10/0003/19 ważny do dnia 07.08.2022) wydanego przez Wojewodę Łódzkiego uzyskał prawo do organizowania następujących turnusów rehabilitacyjnych:

1. Usprawniająco – rekreacyjnych
2. Rekreacyjno – sportowych i sportowych
3. Szkoleniowych

Placówka została również wpisana do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nr wpisu OR/10/0004/19 ważny do dnia 05.08.2022