Jazda konna i hipoterapia

HIPOTERAPIA:

W ramach kinezyterapii stosujemy:Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie
prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie
równowagi stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.

   • Sfera emocjonalno-motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego;
    zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
   • Sfera poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej
    i umiejętności.
   • Sfera społeczna – aktywizacja psychospołeczna, nabywanie i rozwijanie kompetencji społecznych, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.