Jazda konna i hipoterapia


Czas wykorzystania karnetu wynosi 5 tygodni od daty zakupu.

HIPOTERAPIA:

W ramach hipoterapii stosujemy: 

   • Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie
    prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie
    równowagi stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.
   • Sfera emocjonalno-motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego;
    zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
   • Sfera poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej
    i umiejętności.
   • Sfera społeczna – aktywizacja psychospołeczna, nabywanie i rozwijanie kompetencji społecznych, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.